Opzetten basis BIM model en generen NEN1414, NEN2580 tekeningen incl. meetcertificaten

gemeentelijke Instantie – regio Noord-Holland

Opzetten basis BIM model en generen NEN1414, NEN2580 tekeningen incl. meetcertificaten

In opdracht van een gemeentelijke Instantie – regio Noord-Holland heeft Intures een gedeelte van de bestaande gebouwvoorraad van de gemeente in kaart gebracht middels 3D-scannen. De gescande data is gebruikt om de gebouwen met behulp van Autodesk Revit tot een Building Information Model (BIM) uit te werken.

De vervaardigde 3D-modellen zijn vervolgens gebruikt om de veiligheids- en ontruimingsplattegronden conform NEN 1414 alsook de oppervlakte tekeningen conform NEN2580 te maken.

Middels het Building information model is exact aan de wens van de opdrachtgever voldaan, zo hebben zij de beschikking over een basis 3D-model, veiligheids- en ontruimingsplattegronden en een Meetrapport conform NTA2581 met bijbehorende oppervlaktetekeningen.

De voordelen van het aangeleverde 3D-model is dat de opdrachtgever gemakkelijk meer informatie aan het model kan toevoegen, zoals installaties, gebouw indelingen enzovoorts om zodoende haar objecten te beheren en regie te voeren over alle stappen in de facilitaire procesketen en het technisch gebouwenbeheer.

Reacties

Gerelateerd