Industry / Asset management

Actief asset­ management in de industrie creëert kansen

In de industrie staan we voor een aantal grote opgaven, zoals verduurzaming, energietransitie naar waterstof, veiligheid en leefbaarheid. Met goed asset management kunnen middelen vrijgemaakt worden om plannen te realiseren en ambities voor de langere termijn te verwezenlijken.

Onze consultancy dienstverlening richt zich op onderhoudsmanagement en asset management in industriële omgevingen in Nederland. Onze experts hebben jarenlange ervaring in de industrie en weten precies hoe belangrijk efficiënt onderhoud en goed beheer van assets zijn voor de continuïteit van een bedrijf.

Uw onderhouds- en assetmanagement processen op orde

  • Verminderen van downtime
  • Verlagen van onderhoudskosten
  • Verhogen van de levensduur van uw assets

Om uw processen in kaart te brengen beginnen we met een grondige analyse van uw huidige onderhouds- en assetmanagement processen, waarna we samen met u een plan opstellen om deze te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van preventief onderhoud, het gebruik van condition monitoring en het invoeren van een CMMS-systeem.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij het opstellen van onderhoudsbudgetten, het inrichten van een onderhoudsorganisatie en het opzetten van een efficiënte werkvoorbereiding. Ook kunnen we u helpen bij het opstellen van onderhouds- en inspectieplannen, het opstellen van een assetregister en het bepalen van de technische staat van uw assets.

Actief investeren in elkaar

Onze consultants werken nauw samen met uw team om ervoor te zorgen dat de verbeteringen die we aanbrengen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd en behouden blijven. Door middel van training en coaching zorgen we ervoor dat uw team de benodigde kennis en vaardigheden heeft om de verbeteringen in stand te houden.

Onze aanpak is gericht op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van uw onderhouds- en assetmanagement processen, waardoor uw bedrijf beter in staat is om te concurreren in de markt. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen bij het verbeteren van uw onderhouds- en assetmanagement.

Overige dienstverlening

  • Asset- en integritymanagement
  • Interim project coördinatie
  • Onderhoud en inspectiestrategie
  • Data- en informatiemanagement
  • Software ontwikkeling
Tom Luttikhuizen
Teammanager Asset Management

Meer weten over onze totaaloplossing

Neem contact op met Tom Luttikhuizen