Buildings / Energie en duurzaamheid

Maximale duurzaamheids­prestaties en borging van wet- en regelgeving

Verduurzaming van uw vastgoed is noodzakelijk om met elkaar de energietransitie mogelijk te maken.

Voor nieuwbouw heeft de overheid de duurzaamheidslat flink hoog gelegd. Voor bestaande bouw is dit een stuk minder strak geregeld. Wij denken graag mee over het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties voor uw vastgoed. En we helpen om concrete stappen te zetten in het toepassen daarvan.

Ontwerp E- en W-installaties

In het duurzaam ontwerpen of renoveren van een gebouw speelt installatietechniek een belangrijke rol. Daarom hebben wij hier een vaste, gespecialiseerde partner voor gezocht. Samen helpen wij u graag om vastgoed toekomstbestendig te maken.

Bedrijfszekerheid borgen

Toenemende complexiteit en integratie van verschillende technische systemen brengt risico’s met zich mee. Door uitval van bijvoorbeeld de stroomvoorziening kan het primaire proces van uw organisatie flinke schade oplopen. Een hoge uptime van de ICT omgeving is belangrijk omdat bij uitval vaak alle communicatie stil komt te liggen.

Wij brengen deze risico’s samen met u in kaart, zodat we de juiste bouwkundige en organisatorische maatregelen kunnen aanbrengen en de bedrijfszekerheid kunnen borgen. Ook toegangscontrole, inbraakdetectie of camerasystemen vallen daaronder.

Wet & regelgeving

De overheid is heel actief binnen het dynamische speelveld van de techniek, wet- en regelgeving worden voortdurend aangepast. Denk aan bouwbesluiten en Arbo-regelgeving, maar ook eisen en normen op het gebied van brandveiligheid of legionellarisicobeheersing.

Onduidelijkheid is vaak het gevolg. Voldoet uw vastgoed aan de actuele wet- en regelgeving en is deze op de juiste manier geborgd in uw organisatie? Dat is de vraag. Wij helpen u hierin graag. We beschikken altijd over de meest actuele kennis en kunnen een onafhankelijke sparringpartner zijn voor uw team.

Optimalisatie van vastgoed

Wonen in kerken of kantoren, bedrijfspanden die worden omgebouwd voor het nieuwe werken: de vastgoedmarkt is volop in beweging en dat brengt veel uitdagingen mee. Het doelmatig aanpassen van bestaand vastgoed of het ontwikkelen van nieuw vastgoed op een verantwoorde en toekomstgerichte manier kan complex zijn. Bouwkundig, maar ook in het optimaliseren van de installaties. Wij helpen u om een sluitende businesscase te maken en inzicht te krijgen in de kosten en baten van uw investering. We zetten graag samen met u in op maximale prestaties: minder energieverbruik, meer gebruikerscomfort en lagere kosten.

Complexe uitdaging, concreet project of gewoon een keertje kennismaken?

Bel of mail ons voor een afspraak!

Bel: 0251 - 25 60 60