Specialisaties / Niet Destructief Onderzoek (NDO)

Niet-destructief onderzoek: van penetrant scheuronderzoek tot ultrasoon onderzoek.

Wat is NDO?

NDO staat voor niet-destructief onderzoek, waarbij het te inspecteren object niet beschadigd wordt. Bij deze inspectiemethode wordt de bruikbaarheid en de fysieke toestand van assets beoordeeld zonder ze aan te tasten.

NDO wordt toegepast om de conditie van objecten te beoordelen. Binnen Intures focussen wij ons op beton- en staalconstructies in de industrie en de civiele markt, daarbij controleren wij op degradaties.

De NDO-methoden waarin wij veel expertise hebben, zijn onder andere visuele inspecties, penetrant scheuronderzoek en ultrasoon onderzoek. Andere vormen van NDO kan Intures toepassen in samenwerking met derden.

Visuele inspectie

Eén vorm van NDO die we als nulmeting uitvoeren, is een visueel onderzoek. De methode baseert zich op het menselijke zintuig, al dan niet ondersteund door niet-specialistische apparatuur of bijvoorbeeld de inzet van drones in combinatie met de juiste instrumenten. Wij denken daarin altijd praktisch mee met onze klanten: kwaliteit, haalbaarheid en veiligheid borgen we samen.

Visuele inspecties worden vaak uitgevoerd aan de hand van checklists om volledigheid te garanderen. Deze checklists zijn gebaseerd op vooraf bepaalde criteria en/of normen.

Penetrant onderzoek

Penetrant onderzoek is een NDO methode welke vaak gebruikt wordt om (mogelijke) scheuren in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt vooral uitgevoerd bij niet-ijzerlegeringen.

Door penetrant vloeistof in openingen aan het oppervlak van het te inspecteren object te laten trekken en vervolgens de penetrant met een laagje ontwikkelaar te verwijderen, ontstaat er een kleurencontrast. De ontstane gekleurde vlekken geven de positie en de vorm van de scheuren aan.

Ultrasoon onderzoek

Een NDO methode waarbij inspectie wordt uitgevoerd op basis van niet-hoorbaar geluid is ultrasoon onderzoek. Hiermee kunnen allerlei afwijkingen aan de binnenkant van een object worden gedetecteerd. Deze methode wordt vaak toegepast om de restwanddikte in kaart te brengen als onderdeel van onderzoek naar de restlevensduur.

Met behulp van een taster, een apparaat dat geluidsgolven genereert, wordt ultrasoon geluid uitgezonden door het te inspecteren object heen. Bij een defect of een rand van een object, waar zich een afwijking bevindt, worden de geluidsgolven gereflecteerd en gedetecteerd door de taster. Vervolgens zet de taster deze golven om in een elektrisch signaal. Wij voeren deze onderzoeken voornamelijk uit bij staalconstructies.

Objectieve vaststelling zonder beschadiging

Wanneer objectieve vaststelling over conditie van materiaal verkregen moet worden zonder het object te beschadigen is een niet-destructief onderzoek nodig. Specialistische NDO methoden worden ingezet als verdieping op visuele inspecties, om bijvoorbeeld dieper in het materiaal te kijken. Deze objectieve waarnemingen kunnen worden gebruikt als onderdeel van onderzoeken naar de restlevensduur van assets.

Een NDO bij Intures

Intures onderscheidt zich doordat we het volledige inspectieproces van A tot Z zelf uitvoeren. Indien nodig zoeken we samenwerking met derden om ervoor te zorgen dat we de hoogste kwaliteit kunnen leveren.

NDO is slechts een onderdeel van wat wij kunnen bieden. Wij ontzorgen onze klanten zo veel mogelijk: inclusief alle voorbereiding van inspecties, het opstellen van werkplannen, analyse van meetresultaten en het verstrekken van adviezen. Daarbij beoordelen wij eventuele geconstateerde gebreken op mogelijke risico's met betrekking tot integriteit en veiligheid.

Dankzij ons dienstpakket kunnen wij onze opdrachtgevers ook na de inspectiefase ondersteuning bieden. Intures kan bevindingen indien gevraagd verder uitwerken tot meerjarige asset management strategie, maar ook ondersteuning  bieden bij het plannen en uitvoeren van beheer- en onderhoudsactiviteiten, inclusief engineering en uitvoeringsbegeleiding.