Privacybeleid

Door het invullen van contactformulieren en bij het gebruik maken van onze website laat u bepaalde persoonlijke gegevens achter. Deze gegevens worden integer verwerkt, opgeslagen en beveiligd. Hierbij wordt voldaan aan de eisen die de privacywet (AVG) stelt. Intures zet zich ervoor in om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.

 

Welke persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt?

 • Informatie over uw bezoek en gebruik van de website en het apparaat wat u daarvoor gebruikt(o.a. uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoeksduur, paginabezoeken en website navigatie)
 • Informatie welke u verstrekt bij het invullen van formulieren ( naam en e-mailadres)
 • Informatie over de nieuwsbrief ( openen en klikken)
 • Alle andere informatie die u naar ons wilt sturen

 

Cookies

Een cookie bestaat uit informatie die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. Vervolgens wordt deze informatie elke keer dat de browser een pagina opvraagt weer teruggestuurd naar de server. Zo kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.

Onze partners kunnen verschillende technologieën gebruiken om de genoemde persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website gebruikt en/of onze nieuwsbrief opent. Die technologie kan het gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologieën omvatten, zoals pixels en web beacons.

U kunt uw instellingen wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt geplaatst of bijgewerkt, of zelfs om cookies volledig te blokkeren. Raadpleeg daarvoor het gedeelte ‘Help’ van uw browser(bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari) voor meer informatie.

 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De informatie welke via deze website aan Intures verstrekt wordt zal gebuikt worden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante delen van de website.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt  ten behoeve van:

 • Website beheer
 • Website gebruikerservaring, door te personaliseren
 • Diensten beschikbaar te kunnen stellen welke website functionaliteiten ondersteunen of mogelijk maken
 • Producten en diensten toesturen, indien u deze via de website heeft aangevraagd
 • E-mailmeldingen toesturen, indien u deze via de website heeft aangevraagd
 • Nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie verstrekken met betrekking tot ons bedrijf waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, per post. Of per e-mail of soortgelijke technologie, indien u daarmee specifiek heeft ingestemd via de website of per e-mail. U kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen.
 • Afhandelen van door u ingevulde vragen en klachten met betrekking tot de website.
 • Derde partijen voorzien van statistische informatie over onze gebruikers, welke niet gebruikt zal worden om een individuele gebruiker te identificeren.

Zonder uw expliciete toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken met het oog op direct marketing.

 

Informatie over derde partijen

 

 • Google Analytics

Intures maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik en functioneren van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over websitegebruik door middel van cookies, welke op de computers van gebruikers wordt opgeslagen. De gegenereerde informatie wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen. Deze informatie wordt door Google opgeslagen.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt. Daarvoor heeft Google namelijk de Google Analytics opt-out browser add-on ontwikkeld. Als u zich wilt afmelden, download en installeer dan de add-on voor uw webbrowser(deze is geschikt voor gebruik van de volgende browsers: Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera). De opt-out add-on voor Google Analytics vindt u hier. Het privacybeleid van Google is hier beschikbaar.

 

 • Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij een deel van uw informatie op( o.a. uw e-mailadres, IP-adres en bepaalde informatie over de links waarop u klikt in de e-mails die wij sturen). De nieuwsbrief wordt beheerd via Mailchimp. Noch wij, noch Mailchimp zullen uw e-mailadres ooit verkopen of delen met een andere partij, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

U kunt zich in commerciële e-mailberichten afmelden door de instructies onderaan dergelijke e-mails te volgen. Houd er rekening mee dat wij, ongeacht uw verzoek, bepaalde informatie nog steeds kunnen gebruiken en delen zoals toegestaan door dit privacybeleid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Het privacybeleid van Mailchimp is hier beschikbaar.

 

 • Links en diensten van derden

Deze website bevat integraties van derden, maar ook links naar websites van derden,  zoals sociale media websites. Indien u ervoor kiest deze te gebruiken, kunt u uw gegevens niet alleen aan deze derden bekend maken, maar eventueel ook aan hun gebruikers en het publiek in het algemeen. Dat zal afhankelijk zijn van de manier waarop hun diensten functioneren.

Omdat deze websites en diensten van derden niet door Intures worden begeerd, is Intures niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van die websites of diensten. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke en andere informatie is onderhevig aan het privacybeleid van de websites of diensten aan derden en niet aan dit privacybeleid. Wij raden u aan het privacy- en beveiligingsbeleid van deze derde partijen te lezen

 

Disclosures

Indien redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals uiteengezet in die privacybeleid, kan Intures informatie over u bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, agenten, leveranciers of onderaannemers. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 • Voor zover Intures daartoe wettelijk verplicht is
 • In verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen(het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudeprecentie en het verminderen van krediet risico)
 • Aan elke persoon van wie wij redelijkerwijs denken dat deze bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een verzoek kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs waarschijnlijk de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij bewaren alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde servers.

Uiteraard is gegevensoverdracht via internet inherent onveilig en kunnen wij de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

 

Hoe lang persoonlijke gegevens bewaard worden

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken., tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen om wijzigingen in de wet, onze gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken, de functies van onze website of technologische vooruitgang weer te geven. Het herziene beleid zullen wij toegankelijk maken via deze website, dus u dient het beleid regelmatig te herzien.

 

Uw rechten

Intures biedt u een aantal keuzes met betrekking tot de informatie die wij verzamelen en gebruiken, zoals besproken in dit privacybeleid. U heeft recht om:

 • Door contact met ons op te nemen: ons te instrueren om uw contactgegevens niet te gebruiken om per e-mail, post of telefoon contact met u op te nemen over producten, diensten, promoties en speciale evenementen die uw interesse zouden kunnen aanspreken.
 • Toegang te krijgen tot uw gegevens: deze te ontvangen, te corrigeren of verzoek tot verwijdering van de gegevens die wij over u verzamelen en van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking verkrijgen.
 • Uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.
 • Een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Indien u een beroep wilt doen op uw rechten of meer wilt weten over de gegevens die via deze website of anderszins worden verzameld, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Cyber Security Officer

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de website van Intures, of over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, neem dan contact op met onze Cyber Security Officer:

 

Cyber Security Officer

Rooswijkweg 189

1951 ML Velsen-Noord

The Netherlands

E-mailadres: cyber.security.officer@intures.nl

Telefoonnummer: +31 251 25-60-60