What if.... we could offer you more security in terms of fire safety?

Wat houdt brandveiligheid voor bedrijven in?

Natuurlijk is het voor zowel ondernemers als werknemers een ramp wanneer er brand uitbreekt. De veiligheid van iedereen binnen een gebouw moet gewaarborgd worden. Daarom: Brandveiligheid.

Bij brand spreken we over onveilige situaties waarbij er ongewenst vuur aanwezig is. Door inzet van preventieve maatregelen kan brand worden voorkomen, snel worden geblust en beheersbaar blijven.

Om inzicht te krijgen of een gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving rondom brandveiligheid, brengt Intures allereerst het object in kaart. Dit doen wij door middel van 3D laserscanning waarna vervolgens een BIM model wordt vervaardigd. Met deze BIM modellen kunnen gemakkelijk vlucht- en ontruimingsplattegronden worden gemaakt. Dit zijn tekeningen waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen zijn terug te vinden.

Deze tekeningen worden vervolgens getoetst door een brandpreventist voordat we deze aan u presenteren.

Wanneer brandveilig gebruik gebouwen?

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente slechts een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) stelt de gemeente extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Dan is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.

Voor sommige gebouwen moet u ook een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

Intures kan u helpen deze melding te doen en controleren of u een een gebruiksvergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding voldoende is.

Mogelijkheden

Voor iedereen die aan de regels van het Bouwbesluit moet voldoen is brandveiligheid van belang. Enkele toepassingsgebieden waarbij Intures kan helpen om de brandveiligheid te bevorderen zijn:

 • Fabrieken
 • Retail
 • Productiefaciliteiten
 • Musea
 • Kantoren
 • Scholen
 • Monumenten
 • Parkeergarages

Producten brandveiligheid

In het kader van brandveiligheid, kunnen wij de volgende producten en diensten aanbieden, en passen maatwerk toe waar het nodig is, om ervoor te zorgen dat u optimaal voorbereid bent op calamiteiten.

 • Inspectie brandveiligheid
 • Controle op naleving gebruiksvergunning
 • Gebruiksmeldingen volgens NEN1413
 • Opstellen ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten volgens NEN1414
 • Opstellen ontruimingsplannen volgens NEN8112
 • Risico inventarisatie & evaluaties

Proces brandveiligheid

01 Inventarisatie bestaande documenten

Het is belangrijk om een startpunt vast te stellen. Daarvoor is het belangrijk het gebouwdossier te onderzoeken op de aanwezigheid van ``as-built`` informatie zoals plattegronden en doorsneden van het gebouw. Als deze informatie bekend is kan een inschatting gemaakt worden van de projectkosten.

02 Bouwbesluit en uitgangspunten

Aan de hand van het bouwbesluit en de bestaande tekeningen wordt vastgesteld welke compartimentering er dient te zijn en hoeveel m2 vloeroppervlak het gebouw is. De bouwbesluiteisen voor brandveiligheid zijn namelijk afhankelijk van de hoeveelheid m2 vloeroppervlak.

03 Brandveiligscan

De volgende stap is het uitvoeren van een brandscan op locatie. Tijdens deze inspectie worden o.a. de benodigde brandscheidingen gecontroleerd, maar ook de overige voorzieningen die benodigd zijn voor de brandveiligheid. De inspectieresultaten worden samengevat in een rapport. Dit rapport kan eventueel dienen als aanbestedingsdocument om een aannemer te instrueren de voorzieningen op orde te brengen.

04 UPD

Vervolgens wordt het uitgangspuntendocument (UPD), dat onderdeel wordt van de vergunningsaanvraag, opgesteld. Hierin geven we algemene gebouwgegevens aan en welke uitgangspunten (dus wetgeving in combinatie met aanvullende eisen) in dit gebouw worden toegepast. ook als we gaan afwijken van deze regels/wensen wordt in dit document aangegeven.

05 Verlenen van de vergunning

Op een gegeven moment wordt de vergunning verleend of worden er aanvallende eisen gesteld aan de aanvraag. Als er aanpassingen nodig zijn, passen wij de tekening aan en dienen deze weer in zodat de vergunning verleend kan worden.

06 Uitvoering, controle en nazorg.

Indien er aanpassingen moeten worden verricht aan de voorzieningen in een gebouw dan dienen deze te worden uitgevoerd door een erkend aannemer. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er na een interne verbouwing nog iets gewijzigd is t.o.v. de vergunningsaanvraag. In die gevallen wordt een verzoek gedaan om kleinigheden (bijv. de positie van een brandblusser) aan te passen.

Meer weten over brandveiligheid of wilt u even sparren met een van onze medewerkers?

Dan kunt u contact opnemen met Peter de Boer.

Om u snel van dienst te zijn kunt u hieronder een verzoek indienen voor meer informatie. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bel: 0251 - 25 60 60