Sommigen zullen zich de serie 24 nog wel herinneren: in 24 uur moet het onmogelijke door personage Jack Bauer gedaan worden, terwijl er ongelooflijk veel op het spel staat… Elke aflevering start en eindigt met een klok. Maar zoveel minuten als er verstrijken, duiken ook steeds meer uitdagende complicaties op. De spanning en adrenaline bouwen zich op, met een verslavend effect: “wanneer is de volgende aflevering, hoe loopt het af?”

‘Rode draad klussen’

Bij bepaalde klussen worden onze constructiemanagers ’s ochtends ook zo wakker. Snel naar de laptop en telefoons grijpend: “wat is er in de nachtdienst gebeurd, loopt alles nog volgens planning?”. In ons werkveld komt dat zeker voor bij opdrachten die wij ook wel een “rode draad klus” noemen. Onlangs kwam er weer zo’n klus voorbij, die duurde niet 24 maar 94 hours…

Risico van ‘invriezen’ hoogoven

In samenwerking met TATA Steel en de betrokken aannemers verzorgde Intures het constructiemanagement voor de vervanging van de secundaire afzuigleiding van de converter in de oxystaalfabriek. De hoogovens zijn eigenlijk continu in bedrijf, maar voor onderhoud worden soms stilstanden ingelast. Ditmaal zou er in totaal 96 uur stilstand zijn, bestemd voor allerhande onderhoudsklussen in en rond de oxystaalfabriek. Wanneer die grens wordt overschreden zullen de hoogovens ‘invriezen’ zoals in  het veld weleens gezegd wordt. Wat betekent dat er complicaties zullen zijn bij het ‘opregelen’ van de hoogovens…

Een kink in de kabel…!

Intures besloot mee te werken aan de klus welke geschat werd op een benodigde 94 uur stilstand. Op de gehele stilstand was er dus amper speling. Maar terwijl de tijd doortikt duiken uiteraard steeds meer uitdagende complicaties op… zo bleek een leiding dubbelwandig te zijn. Dit was niet bekend in de oude documentatie, waardoor men er na het losbranden pas achter kwam: de leiding kwam niet los! Een onderzoek was nodig om te bepalen wat er exact aan de hand was.  Tik, tak…

Manoeuvreren onder vergrootglazen

Zowel de aannemer als Intures hadden al het voorbereidend werk gedaan wat mogelijk was – en gelukkig maar. De klus was uitdagend omdat er zowel een stuk leiding binnen als buiten en een tussengelegen S-stuk vervangen moesten worden. Buiten lag de uitdaging in ‘bestaande barrières’: een stoomleiding en oude kraanbaan die in de weg zaten. Manoeuvreer dan maar eens veilig en precies die oude leiding eruit.. en de nieuwe erin! Binnen lag de uitdaging bij het feit dat de kraanbanen niet gebruikt mochten worden en de windverbanden weggehaald moesten worden. Vanwege de werking daarbij op de constructie van het gebouw zaten technische experts van TATA dan  nauwlettend op het project ook in de voorbereidende fase.

Nauwkeurigheid moet voorbereid

Nauwkeurig zat ook het Intures team er bovenop, gedurende alle 94 uur: waarvoor dus ploegendiensten gedraaid moesten worden. Maar de gezamenlijke zorgvuldige voorbereiding bleek weer een cruciale factor om de deadline te halen. Nadat de buiten- en binnenleiding op hun plek zaten en het S-stuk tussen beiden gepositioneerd  was, moest nog een stuk van 3 à 4 centimeter overbrugd gaan worden. Alle leidingstukken zouden geflenst en daarna afgelast worden met een lasband, maar dergelijke afstand lassend opvullen…. Duurt simpelweg te lang! Daarom was op voorhand een metalen stuk voorbereid om tussen het S-stuk en de binnenleiding vast te lassen. Het enige wat nog diende te gebeuren was het op maat maken naar de uiteindelijke maten voor het stuk. Mission accomplished!

 

Ben jij ook op zoek naar een ‘Jack Bauer’ voor jouw onderhoudsklus, of wilde jij altijd al een echte action hero worden als je later groot was? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!