De ziel van IJmuiden is uitgesproken, hecht en ruig. De inwoners durven daar dan ook voor te staan. Zo is een mix van prachtige bouwstijlen goed behouden gebleven. Zelfs de esthetische keuze voor een deurraampje is daarin een principekwestie. Dat werd duidelijk in het verduurzamingsproject van Velison waarbij Intures toezicht houdt.

Duurzaam start bij de deur

Sinds enkele jaren werkt Velison hard aan duurzame doelstellingen. Daarvoor nemen ze wijk voor wijk panden onderhanden, om de bewoners uiteindelijk ook te voorzien in comfortabeler wonen en lagere maandlasten.

Bij de verduurzaming van een pand komt onder andere isolatie kijken. Dat gebeurt door de huidige ‘schil’ van een pand aan te pakken: iets wat per complex als specifiek geval behandeld moet worden. Afhankelijk van de situatie moeten zaken aangepast worden, zoals: dak isolatie, vloer- en/of bodem isolatie, spouwmuren vullen, geschikte beglazing en kozijnen vervangen als nodig, en … een geschikte deur!

Authenticiteit bestaat uit details

Voor de Planetenweg te IJmuiden was er sprake van benodigd onderhoud aan de deuren. Daarom was vervanging van voordeuren en toegangsdeuren opgenomen binnen het opgestelde verduurzamingsprojectplan, met esthetisch zorgvuldig uitgekozen vierkante ramen.

Echter, uit overleg met bewoners kwam naar voren dat juist het oorspronkelijk ronde raampje een voor hen essentieel onderdeel is van de authentieke uitstraling. En wie kan er nou beter beoordelen welke originele details het pand maken tot waar het voor staat dan de originele bewoners!

Met de deur in huis vallen

Aan tafel van dergelijke projecten nemen altijd de betrokken aannemers(HEMUBO en Coen Hagedoorn Bouw), indien nodig een specialistisch adviesbureau (zoals bij verduurzaming Atriensis), maar ook architecten en de woningcorporatie zelf plaats. Inmiddels schuift ook Intures aan om de kwaliteit en veiligheid te borgen voor alle betrokkenen, van begin tot eind. De keus om Intures al voordat de bouw aanvangt aan te laten schuiven is gestoeld op ervaring: hoe eerder er scherp naar zaken gekeken wordt, hoe vlotter het project verloopt. Dat bleek maar weer bij de kwestie met het deurraampje!

In de bespreking van het projectvoorstel en deze bewonersinput, wees onze projectleider de groep op de technische details. Deze onderbouwde dat in dit geval het grondig in de verf zetten van de deuren het gewenste resultaat zou opleveren. Daardoor zou behoud van detail geen probleem zijn. Dit voorkwam projectwerk, veel communicatie tussen partijen en uiteraard kosten. Praktisch blijven, daar houden we van.

Het beruchte spiegeltje

Met dezelfde reden probeert Intures ook op de bouwplaats het liefst al voordat aan activiteiten begonnen wordt op kwaliteits- en veiligheidszaken te wijzen. Het is ‘makkelijk’ om bij een oplevering met je vinger te zwaaien, maar voor iedereen beter dit te doen voordat ‘het kwaad geschied is’.

Dus lopen we gedurende het project mee om kwaliteitscontroles te doen. Iets waaraan men op locatie bijvoorbeeld herinnerd zal worden is ‘het spiegeltje’. Bekend mee? Als de geverfde deuren gereed zijn zullen we de kwaliteit onder de deur bekijken, met een spiegeltje op een stokje. Één van de redenen daarvoor is dat vocht daarvandaan anders omhoog de deur in kan trekken.

Belangrijk dus, want levensduur van materiaal is voor de doelstellingen van Velison. Bent u ook Inturested in onze praktische begeleiding bij renovatie- en verduurzamingsprojecten? Neem vooral contact op.