Recent hebben wij een 500 ton-zware bovenloopkraan mogen inspecteren. Tijdens de inspectie is de conditie van de bovenloopkraan visueel en met behulp van NDO in kaart gebracht, waarbij de focus lag op instandhouding en restlevensduur.

Om de technische staat en de ontwerpdetails van de bovenloopkraan te controleren, is er een 0-meting uitgevoerd. Vanwege de beperkte bereikbaarheid van de onderdelen van de bovenloopkraan is er voorgaand een plan van aanpak opgesteld. Deze kraan wordt namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, intensief gebruikt.

Tijdens de 0-meting is er gecontroleerd op eventuele afwijkingen, zijn potentiële risico’s in kaart gebracht en wordt advies gegeven over eventuele vervolgstappen. De vervolgstappen hebben betrekking op onderhoudsactiviteiten die de continuïteit en installatiebeschikbaarheid van de kraan waarborgen. Bij de inspectie is er naast visueel onderzoek ook niet destructieve onderzoek uitgevoerd. Met een endoscoop zijn inwendig in de constructie inspecties verricht om de conditie van lastig te beoordelen locaties inzichtelijk te maken.

De inspectiegegevens worden door onze technisch specialisten per kraanonderdeel uitgewerkt in detailinspectiebladen, waar de bevindingen en het advies wordt aangevuld met een adviesrapport.