Je zult het je wellicht niet eerder hebben afgevraagd: wat zit er op de verdieping(en) van het ziekenhuis die jij wél van buitenaf kunt zien, maar níet terug ziet als verdieping in de lift als bezoeker? Intures komt op die verdieping en met een belangrijke reden: ieders brandveiligheid.

Kruip-door-sluip-door de ‘technische laag’

Tussen de ziekenhuis verdiepingen waar jij loopt zit de technische laag: op deze verdieping lopen de media die nodig zijn voor alle geneeskundige activiteiten en facilitaire aangelegenheden. Voor de operatiekamers vindt je daar bijvoorbeeld luchtinstallaties, vloeistoffen en  medische gassen. Naast leidingen en kabels staan er ook installaties op deze verdieping.

In de loop der jaren zijn nieuwe machines toegevoegd  en sommigen vervangen. Onderzoek drijft innovatie van diagnostische- en behandelmethoden als ook bijhorende normeringen. Enerzijds komen er daardoor meer installaties  bij, anderzijds worden deze met de tijd steeds compacter vormgegeven. Zo zijn de ruimtes op de technische laag met de tijd organisch ingericht geraakt en dat vormt een interessant parcour!

Slip ,Trip & Fall? Not at all.

Misschien moet je er door de term ‘parcour’ al aan denken: de route is al gedefinieerd en visueel moet deze voor zich spreken. Want er komen wel degelijk mensen op deze verdieping: een monteur die bij storingen of periodiek onderhoud ter plekke moet zijn. Het vervangen van filters, dichtzetten van kleppen, werken in de elektriciteitskast: het moet op veilige wijze kunnen.

Voor hen zijn er gemarkeerde looproutes gemaakt. Daarbij wordt gezorgd dat men zo min mogelijk obstakels tegenkomt, laaghangende delen dus gemarkeerd of voorzien van stootkussen zijn, maar ook een loopbrug van roosters over laag liggende leidingen wordt voorzien. Men komt hier immers om werk te verzetten, niet om een rondje wipeout te spelen!

Het vliegwiel draait niet voor iedereen

Maar dan ben je er nog niet: ook in het donker moet een monteur de (uit)weg kunnen vinden. Het is algemeen bekend dat ziekenhuizen een noodstroom voorziening hebben voor essentiële zaken in het geval van calamiteiten. Deze wordt ingeschakeld zodra er via het net geen stroom geleverd wordt, meestal door generatoren. Het overschakelen moet dusdanig verlopen dat er geen net-variaties of uitval optreedt.

Daarvoor is er het vliegwiel: wanneer de stroom uitvalt blijft dit wiel nog een tijd draaien alvorens deze tot stilstand komt. Het vliegwiel van de VU schijnt nog een afstand van Amsterdam tot Utrecht uit te kunnen rollen: tegen die tijd lopen de generatoren al netjes.

Op de technische laag is de werkverlichting niet aangesloten op de noodvoorziening, ook al zijn veel installaties daar er juist wel op aangesloten: denk maar aan kunstmatige beademing! Toch moeten de aanwezigen in het geval van brand snel en veilig deze afdeling moeten kunnen verlaten. En met die onconventionele indeling/looppaden van de technische laag… is dat nog best een puzzel!

Brandveiligheid moet lekker logisch

Intures heeft zich ervoor ingezet om alles te voorzien wat vluchten in het donker en door rook mogelijk, maar bovenal lekker logisch maakt. Daarvoor moet meer gebeuren dan je wellicht denkt: luminicerende lichtstrips moeten aangebracht worden om een veilig looppad in duidelijke richting te creëren. Er zijn meerdere vluchtroutes, dus wat ‘de juiste richting is’ hangt maar net af van de positie waar men zich begeeft. Op de plattegronden moet daarom de positie van de persoon dusdanig verwerkt zijn dat men in één oogopslag zijn positie ten opzichte van de plattegrond begrijpt. De tijd telt op zo’n moment..

De vluchtroutes en blusmiddelen moeten voor die reden ook niet alleen opvallend en toegankelijk geplaatst worden, maar ook op een plek welke voor mensen ‘lekker logisch is’. En dat klinkt makkelijker dan het is, want ieder mens is anders: dat vergt toch ervaring en analytisch vermogen. En het is pas veilig, als het voor eenieder intuïtief en efficiënt op te volgen is: dat is exact de bedoeling van zo’n brandveiligheidsproject!

Intures is gespecialiseerd in brandveiligheid: op basis van scholing, ervaring en zelfs met een echte brandweerman in functie onder ons! Inturested? Lees hier meer over onze werkzaamheden m.b.t. brandveiligheid.