Al sinds 2019 is Intures betrokken bij de realisatie van een groot datacenter in Aalsmeer. Dit datacenter (ca. 14.400m² en bestaande uit 2 bouwlagen) is een van de grootste datacenters in Nederland.

Bij dit project is Intures betrokken als onderdeel van het QA/QC-team (quality assurance and quality control). In deze rol is Intures verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitscontrole als de kwaliteitsborging op het gebied van alle bouwkundige aspecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het controleren van de bouwtekeningen en het controleren dat er gebouwd wordt in overeenstemming met de tekeningen en het bestek. Doordat de projectsamenstelling vooral uit buitenlandse partijen bestaat heeft Intures, door haar kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving, een grote bijdrage kunnen leveren aan dit project.

Gedurende dit project is er gewerkt met BIM360-field. Hierdoor konden alle gegevens die tijdens de opnames werden vastgelegd middels een geborgd proces worden door gecommuniceerd naar de uitvoerende partijen.