Op dit moment voert Intures een uitdagend project uit in de PAA-hal van de warmband op Tata Steel. Wij zijn door de opdrachtgever benaderd om het projectmanagement en toezicht te bieden bij het vervangen van de kraanrails van de ruim 200 meter lange kraanbaan. In totaal zullen er 400 meter aan rails worden vernieuwd, waarbij tevens gebreken worden hersteld en de kraanbanen worden uitgelijnd.

Om de omvang van de scope en de vereiste onderhoudsactiviteiten vast te stellen, hebben we vooraf een grondige onderhoudsinspectie uitgevoerd. Dit stelde ons in staat om de juiste inschatting te maken en het project aan een aannemer toe te wijzen.

Het vervangen van de kraanbaan zal plaatsvinden tijdens een fabrieksstilstand, wat op zichzelf al bijzonder is, omdat deze hal normaal gesproken constant in gebruik is door meerdere werkeenheden. Gedurende een periode van 2 weken, vanaf het begin van week 22 tot het einde van week 24, zal een team van 3 Intures-experts ter plaatse aanwezig zijn om het project succesvol te coördineren.

In nauwe samenwerking met de bedrijven Mammoet, Riwal, Brand en Iemants zorgen wij ervoor dat de kraanbaan weer klaar is voor de toekomst.