Bouwkundige opname en advisering voor herstel gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke opdrachtgever

Bouwkundige opname en advisering voor herstel gemeentelijke monumenten

Ook voor het beheer en onderhoud van monumenten heeft Intures de juiste expertise in huis. Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inspectierapportages en onderhoudsplannen gemaakt voor het onderhoud van monumentale gebouwen.

Het betreft hier o.a. een gemeentelijk monument (schoolmeesterswoning) uit 1887, ontworpen door architect C. Muysken. Het gebouw is van grote cultuurhistorische waarde als onderdeel van het ensemble van belangrijke gebouwen op Uilenburg die herinneren aan het joodse verleden van deze buurt.

Om dit historische pand voor toekomstige generaties te behouden is aan Intures gevraagt om inzichtelijk te maken welke inspanningen er minimaal verricht moeten worden om het object wind- en waterdicht te maken voor een periode van minimaal 3 tot 5 jaar. Dit vooruitlopend op de feitelijke restauratie van deze voormalige directeurswoning.

De werkzaamheden die door ons zijn opgepakt zijn opname van bouwkundige gebreken en advisering om het gebouw wind- en waterdicht te houden voor een toekomstige restauratie. Met het benoemen van gebreken, het adviseren om deze gebreken te verhelpen en het bepalen van het benodigde budget voor uitvoering.

Reacties

Gerelateerd