Industrie

"Door onze jarenlange ervaring in de industrie zijn wij specialist in het bedenken van oplossingen, onderhoudsstrategieën, inspectiemethodieken en het begeleiden van zeer complexe multidisciplinaire onderhoudsprojecten"

Uw contactpersoon voor de afdeling Industrie:

Dhr. ing. J. Water
Jarno.water@intures.nl
tel: 06 - 838 101 35

Op het gebied van ageing assets en technische levensduurverlenging heeft Intures zich als specialist in inspectiemanagement de afgelopen jaren toonaangevend ontwikkeld. Bij veel industriële opdrachtgevers is de onderhoudsstrategie veranderd. Daar waar oorspronkelijk werd beheerd met de verwachting dat na het verstrijken van de bij ontwerp voorgenomen levensduur de assets zouden worden vervangen, wordt steeds vaker gekozen voor het verlengen van de levensduur met inachtneming van behoud van functionaliteit en overall equipment effectiveness (OEE.) Deze strategiewijziging brengt de uitdaging met zich mee dat meestal niet duidelijk is, of de assets deze levensduurverlenging aan kunnen omdat kennis hierover nooit nodig is geweest. Men heeft immers altijd het einde van de levensduur in het vizier gehouden.

De unieke aanpak van Intures heeft zich aangepast aan deze uitdaging waarbij wij middels doelgerichte surveys onze klanten inzicht bieden in de mogelijkheden in de minimaal benodigde acties tot levensduurverlenging van hun assets en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Binnen van tevoren vastgestelde kaders worden de voorwaarden vastgelegd welke benodigd zijn om de functionaliteit van de assets te waarborgen binnen een acceptabele faalkans en risico’s.

Intures gebruikt hierbij diverse technieken waarbij 3D visualisatie als uitgangspunt wordt genomen. Hierbij ontstaat in combinatie met doelgerichte surveys voor alle niveaus binnen de organisatie een begrijpelijk en duidelijk overzicht van de onderhoudsstatus. Als vervolg hierop, worden de onderhoudsplannen, begrotingen en specificaties samengesteld waarna deze voor de klant tot en met uitvoering en oplevering worden begeleid. Omdat hierbij de gehele supply chain wordt opgevolgd, gaat geen informatie verloren, wordt dubbel werk voorkomen en blijven kosten zelfs binnen een complexe technische omgeving beperkt tot het noodzakelijke en beheersbaar.