Risico- en prestatiemanagement

"Prestatiemanagement heeft te maken met het vertalen van de missie, visie en strategie naar de wijze waarop processen in een bedrijf zijn ingericht"
prestatie

In de industrie is het van essentieel belang dat de productie installatie optimaal beschikbaar is. Dit is namelijk één van de bepalende factoren voor de OEE. Een optimaal onderhoudsproces kan hét verschil maken om de productiecapaciteit beter te benutten. Prestatiemanagement heeft te maken met het vertalen van de missie, visie en strategie naar de wijze waarop processen in een bedrijf zijn ingericht:

  • Een bedrijfsproces wordt gedefinieerd door een serie van stappen die nodig zijn om een service of product te maken;
  • De effectiviteit van een organisatie wordt bepaald door de effectiviteit van de processen binnen die organisatie;
  • Het optimaliseren van processen draagt dus bij aan de totale effectiviteit van de organisatie en de service of producten die deze organisatie levert.

Geld wordt vaak gezien als de beperkende factor om het onderhoudsproces verder te optimaliseren. De reden hiervoor is dat het vaak aan de juiste onderbouwing ontbreekt waarin geïnvesteerd moet worden. Hierdoor blijven velen onderhoud zien als kostenpost en niet als middel om aan de bedrijfsdoelstelling te voldoen. Om deze reden worden vaak de doelstellingen in het meerjarenplan niet behaald.

Regelmatig bewijzen wij dat er een optimalisatie mogelijk is in de onderhoudsstrategie. Daarnaast worden de voorwaarden gecreëerd om duidelijkheid te verschaffen in welke processen de knelpunten zitten en hoe deze te optimaliseren. In veel gevallen is al veel tijd en geld gestoken in de primaire bedrijfsprocessen. Alle secundaire assets krijgen vaak een lager belang maar dreigen na verloop van tijd de primaire processen negatief te beïnvloeden.

Door een juiste analyse van de processen en assets en hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden, voegt alleen de kennis van de risico’s al waarde toe. Samen met de opdrachtgever wordt deze kennis vertaald naar keuzes en benodigd budget om de prestatie van de assets optimaal te sturen op installatiebeschikbaarheid en veiligheid tegen aanvaardbare kosten. Hierbij wordt uiteraard gelijktijdig gekeken naar de geldende wet- en regelgeving.