Reliability

"Een betrouwbare productie installatie levert een optimale bijdrage aan de leverbetrouwbaarheid van een producent"
Reliability1

Betrouwbaarheid van assets en betrouwbaarheid van informatie gaan hand in hand. Een betrouwbare productie installatie levert een optimale bijdrage aan de leverbetrouwbaarheid van een producent. Om dit te bereiken is het nodig om relevante kennis te vergaren over de kritieke onderdelen binnen de productie omgeving en de assets die deze productiemiddelen negatief beïnvloeden als deze falen.

Het is van belang om alle factoren te kunnen benoemen die de betrouwbaarheid van het systeem in gevaar brengen. Men wil immers vandaan blijven bij een situatie waarbij men moet reageren op storingen die de productie beïnvloeden. De meest optimale situatie is dan ook dat nauwkeurig kan worden voorspeld waar de zwakke elementen zitten en op welk moment er een reële kans bestaat dat deze gaan falen. Op deze wijze kan waar nodig onderhoud tijdig maar niet te vroeg worden uitgevoerd. Deze voorspelbaarheid levert een bijdrage in de betrouwbaarheid van de installatie waarmee de juiste input ontstaat voor een onderbouwde inspectie- en onderhoudsstrategie.

Reliability engineering kan binnen alle processen worden toegepast. Zo wordt binnen Intures binnen bestaande situaties maar ook reeds tijdens de ontwerpfase met huidige en toekomstige eisen rekening gehouden. Op deze wijze wordt al bij de uitgangspunten gezorgd dat er alles aan gedaan wordt om beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd.