Intures heeft voor een opdrachtgever bij de kooksfabriek een grootschalig herstelproject uitgevoerd. De scope van dit project bedroeg de uitvoeringsbegeleiding van de vulwagenhefinrichting te verzorgen.

Als een onderdeel van deze scope heeft de firma Staalwerk vorige week de katbalk vervangen.

Bij de uitvoering van dit project is gebruikt gemaakt van twee kranen. Deze kranen waren in de uitstootbaan gepositioneerd. Daarnaast is er een frame gemonteerd ter begeleiding en ondersteuning van de katbalk tijdens de hijswerkzaamheden. Bij deze hijswerkzaamheden werd de oude balk vervangen voor de nieuwe balk.

De werkzaamheden zijn door het goede werkplan van Staalwerk, de kundigheid van het personeel en de goede samenwerking met de productieafdeling, soepel verlopen. Hierdoor werd de klus, veilig, binnen de gestelde tijd van één dag en zonder productiederving uitgevoerd.

De nieuw geplaatste katbalk is twee meter langer dan de vervangen katbalk. Dit was een wens van de productieafdeling, waardoor de inzetbaarheid van de katbalk wordt vergroot.