In opdracht van Tata Steel IJmuiden heeft Intures diverse installaties in het grondstoffengebied geinspecteerd. Deze integriteitsinspecties hebben als doel om de restlevensduur van de installaties te bepalen en deze af te stemmen op de bedrijfsbelangen en visie van de opdrachtgever.

De inspecties hebben o.a. betrekking op de hoofdstaal- en subconstructie, trappen en bordessen en band- en bordesconstructies. Ter ondersteuning van de inspectierapporten wordt voorafgaand aan de inspectie een 3D-laserscan van de installatie gemaakt. Deze laserscan wordt vervolgens gemodelleerd tot een BIM-model waarmee de inspecteurs de inspectieresultaten kunnen vastleggen. Nadat de inspectieresultaten bekend zijn kan de integriteit van de constructie worden beoordeeld door een constructeur. Materiaalafname, corrosie en scheurvorming van het materiaal worden nauwkeurig beoordeeld en berekend.

Hierna worden alle resultaten vastgelegd in een overzichtelijke rapportage en wordt in samenspraak met de opdrachtgever aan de hand van de gewenste restlevensduur een onderhoudsplan opgesteld. Door het gebruik van 3D-modellen wordt een veel beter inzicht in de totale onderhoudsbehoefte verkregen.