Recent is Intures betrokken geweest bij de renovatie van de kraanbaan van een van onze klanten. Bij dit project heeft Intures namens de opdrachtgever constructiemanagement en montage coördinatie tijdens de uitvoering verzorgd.  

Ook vóór de renovatie van start ging, is Intures ingeschakeld. In het voortraject hebben we integriteits- en restlevensduur inspecties uitgevoerd. De gebreken die uit deze inspecties naar voren kwamen zijn vervolgens vertaald naar reparatieplannen.  

Dit project is tijdens een fabrieksstilstand uitgevoerd, wat uitzonderlijk is. Normaliter worden op deze locatie 24/7 werkzaamheden uitgevoerd. 

Uit de renovatiescope kwamen staalbouwkundige- en conserveringswerkzaamheden naar voren. De firma Iemants nam bij deze renovatie de staalbouwkundige werkzaamheden voor haar rekening. Deze werkzaamheden bestonden uit: het vervangen van de rails, de DYWIDAG ankers en slijtplaten. Daarnaast is een deel van de kraanbaan gestraald en opnieuw geconserveerd en zijn er overige gebreken hersteld. De firma Bilfinger was verantwoordelijk voor de conserveringswerkzaamheden.  

Vanwege de aard van de werkzaamheden was veel afstemming nodig met alle betrokken partijen. Om dit proces, met de verschillende werkzaamheden, toch zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is er gekozen voor een gefaseerde planning. Hierbij zijn eerst de staalbouwkundige werkzaamheden werden uitgevoerd. Vervolgens zijn steigerbouw werkzaamheden ingepland. Tot slot zijn de conserveringswerkzaamheden uitgevoerd.