Wat begon als een herziening van het meerjarig onderhoudsplan heeft geleid tot een groot onderhoudsproject met mooie samenwerkingen tussen lokale partijen: Winkelstichting Plein 1945, Scholz Groep en Menger Bouw.

Waarbij Winkelstichting Plein 1945 Intures in eerste instantie heeft gevraagd om het meerjarige onderhoudsplan te herzien heeft dit geleid tot aanvullende adviezen. Deze adviezen betroffen extra inspecties uit te voeren op kozijnen, balkons & dakconstructie/dakkapellen. Daaruit zijn extra werkzaamheden voortgekomen op het onderhoudsplan. Eind 2019 zijn de bouwwerkzaamheden gestart, nadat Intures de aanbestedingsfase heeft verzorgd en de gunning heeft gedaan.

Het meerjarige onderhoudsplan dateerde uit 2014. Omdat dit een ouder document betrof, hebben we een inspectie uitgevoerd om alle zaken uit het onderhoudsplan na te lopen. Het doel van deze inspectie was om te onderzoeken of er bepaalde zaken uit het onderhoudsrapport eerder uitgevoerd dienden te worden dan aanvankelijk gepland. Daarnaast hebben we advies gegeven met betrekking tot verduurzaming vanwege verwachte wet- en regelgeving in de (nabije) toekomst. Op basis van de inspectie en het advies is samen met de opdrachtgever een definitieve scope bepaald.

Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit: het vernieuwen van daken met een verhoogde RC-waarde & het vernieuwen van de dakpannen,  -goten, voegwerken, balkoncoatings en schilderwerken even als de dakbedekking en terrastegels van de terrassen aan de achterzijde.

Winkelstichting Plein 1945 is in het leven geroepen om IJmuiden op te bouwen na de vernielingen van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij hecht Winkelstichting Plein 1945 als opdrachtgever veel waarde aan lokale samenwerkingen. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan tussen de bouwcombinatie Scholz Groep, Menger Bouw, Intures en natuurlijk de opdrachtgever zelf.

Intures is in dit proces betrokken geweest bij: het opstellen van een meerjarenplan, scope bepaling, aanbestedingsstukken, aanbestedingsbegeleiding, opdrachtvorming, kwaliteitsbewaking, ondersteuning directievoering en uiteindelijk kostenbewaking.