Met een team van maar liefst 11 inspecteurs heeft Intures tijdens de jaarstilstand van Oxystaalfabriek 2 de kraanbaanconstructie van de laadhal geïnspecteerd.

In het kader van compliance dienen kraanbanen jaarlijks aan een keuring te worden onderworpen waarbij gebreken zoals scheurvorming, corrosie en losse boutverbindingen worden geïdentificeerd en eventueel direct hersteld. Aan de hand van een niet destructief onderzoek (NDO) controleren onze inspecteurs de diverse kraanbaanconstructie delen. Scheuren en/of afwijkingen in het materiaal worden daarna door middel van “Alternating Current Field Measurement” (ACFM) nauwkeurig gemeten. Het voordeel van deze, relatief snelle, elektromagnetische meetmethode is dat het materiaaloppervlak niet van te voren hoeft te worden gereinigd en er een kortere productiestilstand benodigd is.

Compleet inzicht dankzij digitaal inspectieplatform Mainvisio

Waar de inspectieresultaten vroeger werden vastgelegd op papier zijn deze nu volledig digitaal in ons inspectieplatform Mainvisio geregistreerd. De inspectiedata is daarmee middels een database beschikbaar voor verdere analyse en toekomstige beheer van de onderhoudsactiviteiten. Hiermee geven we de opdrachtgever met een paar drukken op de knop, een compleet overzicht van de huidige gebreken.