Voor Heiploeg International BV heeft Intures een uitbreiding van het bestaande complex van ca. 8400m2 ontworpen en uitgewerkt ten behoeve van de omgevingsvergunning en aanbesteding. Hierin is nauw samengewerkt met de opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers.

Gestart met het 3D-inmeten van het bestaande terrein, gevolgd door het uitwerken van de VO-, DO- en bestekfase is de uitvoering gestart in maart 2019. Tijdens de uitvoeringsfase is Intures in de rol van bouwkundig adviseur betrokken gebleven bij het project.