In opdracht van woningbedrijf Velsen heeft Intures de gevels van een groot aantal wooncomplexen nader onderzocht. Naast het uitvoeren van een bureau-studie en het visueel inspecteren van de gevels, wordt er destructief onderzoek uitgevoerd conform SBR-protocol "Constructieve veiligheid bestaande metselwerk buitenspouwbladen" en de BRL 2109.

Tijdens het visuele onderzoek wordt gekeken naar scheurvorming, uitbolling van het metselwerk, aanwezigheid van dilataties, de kwaliteit van het voegwerk en zichtbare metselwerk ondersteuningen. Het destructief onderzoek richt zich o.a. op het beoordelen van de kwaliteit, type en aantal spouwankers. Het vaststellen van de spouwopbouw en het controleren van de hechtsterkte van de mortel d.m.v. een hefboomproef.