In opdracht van Tata Steel IJmuiden heeft Intures een aantal zeer grote en vooral complexe productieplants in kaart gebracht. Dit met als doel het opstellen van gebruiksmelding tekeningen met daarop ingetekend alle relevante brandveiligheidsvoorzieningen t.b.v. de omgevingsvergunning.

3D-scan van hele gebied

Met behulp van een 3D laserscanner is allereerst een pointcloud van het gehele gebied gemaakt. Door gebruik te maken van pointclouds is het een stuk eenvoudiger en vooral sneller om plattegronden en doorsneden van een gebouw te genereren. Nadat de plattegronden zijn opgesteld gaan inspecteurs het veld in om vast te stellen waar brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Deze worden dan direct in het veld op de tekening verwerkt.