Vol trots willen wij mededelen dat Intures en Nucleair Research and consultancy Group (NRG), wereldmarktleider in de levering van medische isotopen, overeenstemming hebben bereikt over een driejarig raamcontract. 

 Sinds 2017 werken wij voor NRG die gevestigd is in Petten (Noord-Holland). Dagelijks zijn meer dan 30.000 patiënten wereldwijd voor hun behandeling afhankelijk van de medische isotopen die NRG produceert. Deze medische isotopen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van ziektes als kanker en hart- en vaatziekten.  

Met oog op de ontwikkeling en bouw van PALLAS, een nieuwe medische isotopenreactor, is het belang en de focus op onderhoud en instandhouding van de huidige reactor voor de resterende periode toegenomen.  

 De inhoud van het contract biedt ondersteuning bij het behalen van deze doelstellingen met specialistische kennis en diensten zoals het uitvoeren van integriteitsinspecties, engineeringswerkzaamheden en asset- en constructie management.  

 Wij danken NRG voor het vertrouwen in onze organisatie en zijn gedreven tot het verder uitbouwen en versterken van onze samenwerking.