Wij zijn erg blij met het heugelijke feit dat Intures en Europees Massagoed- Overslagbedrijf B.V., de grootste droge bulk op- en overslag terminal uit Europa, overeenstemming hebben bereikt over een driejarig raamcontract.

Sinds 2018 werken wij voor EMO die is gevestigd op de Maasvlakte en onderdeel is van. De droge bulklading op het terrein van EMO, vindt uiteindelijk zijn route over spoor, water en over de weg naar het Europese achterland voor klanten in de staalindustrie, siliciumindustrie en de energiesector. Voor overslag van droge bulklading beschikt EMO over diverse kapitaalintensieve installaties zoals losbruggen, graaf-/stortmachines, trein- en lichterbeladers, allemaal aan elkaar gekoppeld door een transportbandensysteem.

Het raamcontract heeft betrekking op alle diensten en specialistische kennis die Intures op dit vlak aan EMO kan leveren, zoals het uitvoeren van inspectie- en engineeringswerkzaamheden, asset- en constructiemanagement. De raamovereenkomst betreft een mantelovereenkomst en biedt partijen de mogelijkheid tot verdere samenwerking met andere bedrijven die ook onderdeel van HES International zijn.

Wij danken EMO voor het vertrouwen in onze organisatie en zijn gedreven tot het verder uitbouwen en versterken van onze samenwerking. Vol energie en inspiratie breiden wij onze bedrijfsactiviteiten verder uit over het land richting regio Rotterdam.