Intures Industry heeft de ambitie om binnen 5 jaar volledig digitaal te werken. Een behoorlijke uitdaging als je beseft dat veel van onze kernactiviteiten maatwerk zijn. De afgelopen jaren is daarom hard gewerkt aan de ontwikkeling van een online inspectieplatform “Mainvisio”. Met dit platform zijn onze inspecteurs in staat om de inspectieresultaten in het veld volgens een vastgestelde werkwijze in een database vast te leggen. Het gehele inspectieproces van signaleren tot en met de oplevering van de rapportage is nu volledig geautomatiseerd. Bijkomend voordeel is dat onze opdrachtgevers realtime kunnen meekijken met de voortgang van de inspectie en ook direct op de hoogte worden gesteld bij eventuele calamiteiten. De komende jaren zullen wij Mainvisio in eigen beheer verder gaan ontwikkelen tot een centraal inspectieplatform waarbij rapportages tot het verleden zullen gaan behoren en onze opdrachtgevers alleen nog zullen gaan beschikken over live-data.

Momenteel wordt Mainvisio ingezet voor inspecties van: kraanbanen, trappen en bordessen, gevels en daken en andere seriematige of frequente inspecties. Mainvisio geeft snel inzicht in conditiescore, risicoscore, benodigde herstelmaatregelen en budget van de geïnspecteerde elementen. Onderhoudsbeheerders hebben hiermee het ultieme instrument in handen om snel werkpakketten te kunnen samenstellen voor hun contractors.

Meer weten over Mainvisio?

Neem dan contact op met: Jarno Water