Afgelopen dinsdag heeft onze softwareontwikkelaar, Arjan, op eigen verzoek een dag mogen meelopen met onze inspectieteams bij het beoordelen van trappen, leuningen en bordessen.

Intures verricht op jaarbasis meer dan vijfentwintigduizend beoordelingen op het gebied van trappen, leuningen en bordessen. Uit pure nieuwsgierigheid en om meer gevoel te krijgen bij de werkzaamheden die inspecteurs van Intures op locatie uitvoeren, wilde Arjan graag ervaren wat zij tijdens hun werk tegenkomen en hoe zij hun bevindingen in onze inspectiesoftware rapporteren. Omdat Intures innovatie en kennisdeling erg belangrijk vindt, werd met Arjans verzoek ingestemd zodat deze meeloop dag kon leiden tot meer werkplezier, nieuwe inzichten en een bredere kijk op het proces van beoordelen en digitaal rapporteren van inspectiegegevens vanuit het veld.

Achteraf kwam de aanwezigheid van Arjan extra goed uit. Vanwege vakantieverlof en verzuim, kon Arjan niet alleen meekijken, maar zelf ook een actieve bijdrage leveren bij het uitvoeren van de daadwerkelijke onderhoudsinspectie tijdens een grote fabrieksstilstand. Hij werkte samen met zijn collega, inspecteur Kevin Geestman. Kevin deed de beoordeling en Arjan rapporteerde de bevindingen met een tablet in Mainvisio, wat hij zelf heeft ontwikkeld.

Het mes sneed hierdoor aan twee kanten: Arjan kreeg een beter idee wat zijn collega’s in het veld ervaren en tegelijkertijd kon hij de nieuwe inzichten bij terugkomst op kantoor, direct doorvoeren in de software. Een voorbeeld hiervan is dat urgente notificaties voortkomend uit een voorgaand inspectiemoment, bij een opvolgende inspectie via een signaal in het scherm aan de inspecteur wordt gemeld en men extra alert de locatie benaderd. Daarnaast wordt de inspecteur in staat gesteld met een hogere nauwkeurigheid de conditie van het element te beoordelen en indien noodzakelijk eerdere bevindingen opnieuw te beoordelen en te vergelijken met de inspectiehistorie.

Onze inspectiesoftware stelt onze inspecteurs in staat om urgente zaken zoals calamiteiten of onderhoudsactiviteiten welke bij inspectie worden aangetroffen, direct vanuit het veld te rapporteren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hiermee in staat gesteld om direct tot actie over te gaan en de door ons voorgestelde maatregelen zelf te beoordelen of direct te (laten) verrichten.

Het eenduidig opbouwen van inspectiedata over meerdere inspectiemomenten geeft ons meer mogelijkheden tot nauwkeuriger analyseren van data op gebied van o.a. degradatiesnelheid en het maken van trendanalyses. Dit maakt het mogelijk om nog beter te adviseren in resterende levensduurverwachting en specifieke onderhoudsprognoses vast te stellen op basis van conditie, kosten en risico’s. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers nog specifieker adviseren en rapporteren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst falen en verrichten van efficiënt en effectief onderhoud.

Uiteindelijk een hele succesvolle dag en een goede visie bij de verdere ontwikkeling van onze software. Binnenkort volgt er meer informatie over de ontwikkeling van Mainvisio en de ontwikkeling van ons klantenportaal!