Momenteel wordt er volop gewerkt aan de ontwikkeling van het klantenportal van Mainvisio. Onlangs heeft Intures een brown paper sessie georganiseerd en is uitvoerig stilgestaan bij de vraag hoe wij onze opdrachtgevers zo duidelijk én eenvoudig mogelijk kunnen voorzien van informatie m.b.t. onze inspectieresultaten. Uiteindelijk moet dit gaan resulteren in het volledig paperless opleveren van onze projecten. 

Tijdens de brown paper sessie hebben alle aanwezigen (waaronder opdrachtgevers, inspecteurs, asset- en construction managers) gezamenlijk input geleverd en gebrainstormd over mogelijk nieuwe functionaliteiten van Mainvisio. 

Wat is Mainvisio? 

Mainvisio is een online inspectieplatform ontworpen voor asset owners.  Bestaande assets worden geïnspecteerd en beoordeeld op basis van conditie en meerjarig onderhoud. Steeds belangrijker wordt om ook te adviseren over aspecten zoals functionaliteit en risico’s. In de regel zijn vaak drie factoren van belang: kosten, beschikbaarheid én veiligheid. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om onderhoudskosten zo effectief mogelijk te benutten en te kijken naar de levensduurverwachting of levensduurverlenging van assets. 

Mainvisio is zo ontworpen dat assets snel en objectief kunnen worden geïnspecteerd. Het stelt asset owners en inspectiebedrijven in staat om inspecties schaalbaar te maken, inspecteurs uniform te laten inspecteren en daarbij de uniformiteit van beoordelen en registreren van gegevens te waarborgen. 

Mainvisio is met name geschikt om assets te inspecteren welke frequent of herhaaldelijk dienen te worden beoordeeld. Hierbij kan worden gedacht aan trappen en bordessen, daken, gevels, maar ook productie-installaties, beton en staalconstructies. Vaak worden deze inspecties jaarlijks herhaald en gelden deze als beheersmaatregel om risico’s te kunnen managen. Naast herhaaldelijke inspecties is Mainvisio ook geschikt voor integriteits- en restlevensduurinspecties waar juist een grondig oordeel moet worden gevormd over restlevensduur of de economische restwaarde van assets. 

Het inspectieproces is volledig geautomatiseerd tot en met het maken van werkpakketten en het afnemen van de onderhoudsacties door de beheerder of toezichthouder. Alle data uit de inspecties wordt centraal opgeslagen in een online database zodat iedereen met toegang tot Mainvisio realtime-inzicht kan krijgen in de voortgang en onderhoudstoestand van de geïnspecteerde assets.  

Klantenportal 

De ontwikkeling van Mainvisio staat niet stil. Voor het komende jaar zal onder andere een klantenportal worden geïntroduceerd waarbij asset-owners in staat worden gesteld om toegang te krijgen tot hun eigen assetdata en zelf in staat worden gesteld om met de inspectiedata te gaan werken. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van 3D-meshes zodat inspectiegegevens visueel worden ondersteund door annotaties in een 3D-model. Dit geeft nog meer inzicht! 

Met de introductie van het klantenportal zijn asset owners in staat om op basis van hun beschikbare onderhoudsbudget zelf onderhoudsactiviteiten uit te zetten. Dit doen zij door middel van het samenstellen van werkpakketten en deze te monitoren gedurende de uitvoeringsfase. Uitgevoerd werk kan direct gereed worden gemeld in het systeem waarbij de onderhoudsstatus direct wordt bijgewerkt en een asset owner altijd met actuele informatie zijn assets kan beheren.  

Het klantenportal biedt allerlei mogelijkheden van filteren en rapporteren en kan op gebruikersniveau worden ingericht. Zodanig dat de inspectiegegevens inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor alle lagen binnen een organisatie.