Samen met SHM NEXT hebben we, als Techport-bedrijven, een succesvolle pilot uitgevoerd bij Tata Steel. Bij deze pilot hebben we door middel van sensortechnologie scheurgroei gedetecteerd.

Met behulp van Techport heeft Intures een Haalbaarheidsvoucher Smart Industry Noordwest ontvangen. Met deze voucher konden we een use case starten bij Tata Steel binnen het Fieldlab Smart Maintenance. Het doel van deze case was om de werking van sensoren bij het beheren van assets aan te tonen.

De sensoren zijn geplaatst bij een kraanbaanconstructie van Tata Steel. Over deze kraanbaanconstructie rijden enorme kranen die staal vervoeren. De sensoren, geleverd door SHM NEXT, zijn ingezet om niet alleen de bestaande scheuren te monitoren, maar ook het waarnemen van mogelijke nieuwe scheuren. Doordat deze sensor grote gebieden waarneemt, is het niet van belang om exacte locatie van scheuren te weten. Bovendien neemt de sensor ook waar hoe snel een scheur groeit.

Projectmanager, Dennis Heemskerk, licht de rol van Intures toe: “Voordat wij de sensoren hebben geplaatst, hebben wij een visuele inspectie van de constructie gedaan en is er een nulmeting gedaan via Niet-Destructief Onderzoek (NDO) om het bestaande scheurpatroon in beeld te brengen. Wij hebben gekeken hoe groot de aanwezige vermoeiingsscheuren waren en dicht bij de scheuren hebben wij de sensoren opgehangen. Dit zodat we bestaande scheuren die er zijn ook gericht konden monitoren. Daarna hebben we twee maanden lang gemeten waarbij we veel signalen hebben opgenomen.

Na de eerste nulmeting is op dezelfde locatie hetzelfde onderzoek weer uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat één scheur gegroeid is. De groei van de scheur komt overeen met de waarnemingen van de sensor. Bij een andere scheur was er geen groei, maar de sensor heeft wel activiteit waargenomen. Doordat de scheur al eens eerder gerepareerd is, registreert de sensor activiteit.

Binnen het kraanbaanbeheer van Tata Steel zijn ze blij met het uitgevoerde onderzoek, waarbij de resultaten goed zijn. Scheur groeien zijn gedetecteerd op lastig waar te nemen plaatsen. De toegevoegde waarde van de sensoren is met dit onderzoek aangetoond.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen lag aan de grondslag van dit succes. Operationeel Directeur, Jarno Water, zegt het volgende hierover: “Een innovatie in de praktijk brengen kan, maar er is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Asset owners kunnen conservatief denken over nieuwe technologieën, wij investeren als organisatie veel tijd en energie om asset owners te overtuigen dat er meer mogelijk is. Samen met Techport hebben we dit kunnen veranderen en dit ook omgezet in een kans. En bij dit soort kansen sluiten wij graag aan. Wij zijn blij dat Tata Steel ons de kans tot monitoren van een asset heeft geboden. Je gaat met deze pilot een nieuwe werkmethodiek en samenwerking aan. Je krijgt resultaten die je eerst niet kreeg, dus je creëert ook weer nieuwe behoeftes. Dit is een normale gang van zaken, het laat zien dat je iets raakt waarbij energie vrijkomt. Daarom gaan we nu nog een tweede pilot starten en zien we nog veel mogelijkheden en toepassingsgebieden”.

“We weten dat de sensor werkt en we weten dat we de sensoren strategisch kunnen plaatsen op plekken die moeilijk toegankelijk zijn. We zien kansen in het uitvoeren van kortstondige metingen en in sommige situaties juist metingen over een langere periode zodat je met de data een trend kunt opbouwen. Zo kunnen we meer ervaring op doen en nog beter voorspellen wat invloed heeft op het faalgedrag van assets en nog nauwkeuriger kunnen benaderen wat het faalmoment van assets is. Er zijn ook al gesprekken met andere partijen die willen weten welke kennis wij hebben opgedaan. We zien meer kansen om cases bij andere bedrijven te starten met deze technologie. Deze toepassing nemen wij dus vanaf nu mee als aanvulling in onze gereedschapskist.”

Door het succes van dit onderzoek wordt een tweede pilot gestart. Meer over deze pilot kunt u vinden op de website van Techport: Resultaten pilot rond sensordetectie voor beheersbaarheidassets bij Tata Steel positief (techport.nl)