Meerjarenbegroting

"Een meerjarenonderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van de onderhoudskosten"
meerjarenplan
voorbeeld van meerjarenplanning

Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in het maken van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Dit geeft inzicht in de onderhoudskosten voor de korte en de lange termijn. Op basis daarvan kan het onderhoudsbeleid worden afgestemd op de toekomstige onderhoudskosten. Een MJOP bestaat uit een inventarisatie van elementen, hoeveelheden en samengestelde uittrekstaten en desgewenst een conditiemeting volgens NEN 2767 voor de inspectie en het vaststellen van eventueel achterstallig onderhoud. Dat leidt tot een meerjarenbegroting, inclusief planning en jaarplan.

Het MJOP kan tevens geïntegreerd worden met een energieprestatieadvies (EPA), brandveiligheidskeuring (Brandscan), installatietechnisch advies of toetsing van bouw-, wet- en regelgeving, hetgeen zal worden vastgelegd in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Afhankelijk van de klantwens kunnen er verschillende scenario’s doorgerekend worden in lijn met de gebouwstrategie t.a.v. afstoten/slopen, doorexploiteren of investeren/renoveren. Technische en bedrijfskundige aspecten zoals terugverdientijden komen daarbij aan de orde.

Voor vastgoedeigenaren en beheerders leveren we maatwerk, toegespitst op de specifieke behoefte van de opdrachtgever.