Conditiemeting NEN2767

"De NEN 2767 beschrijft de wijze van bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen en de onderdelen waar gebouwen uit bestaan"
meerjarenplan
De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers voldoende

Het monitoren van de actuele onderhoudssituatie van objecten vereist regelmatige inspectie en conditiemeting. Op basis daarvan kan gericht sturing worden gegeven aan het noodzakelijke onderhoud.  Op basis van de meetresultaten kunnen prioriteiten worden gesteld. Onze inspecteurs nemen op locatie de bouwkundige staat van een object of gebouw op. Deze bevindingen leggen ze vast in een Technisch Meerjaren Plan (TMP).  Op basis van de informatie wordt bepaald of onderhoud, renovatie of vervanging nodig is. De conditiemeting wordt uitgevoerd volgens NEN 2767.