Saneren parkeergarage de Kempering te Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Saneren parkeergarage de Kempering te Amsterdam

De eigenaar van parkeergarage de Kempering te Amsterdam wilde het gebouw slopen met behoud van het kerkgebouw dat onder in het gebouw was geïntegreerd. Intures Vastgoed heeft na archiefonderzoek en constructieve beoordeling vastgesteld dat het kerkgebouw kon worden behouden en heeft vervolgens een sloopplan opgesteld.

Alvorens de sloopwerkzaamheden werden aangevangen heeft Intures Vastgoed het gebouw middels een 3D laserscan vastgelegd en heeft een bouwkundig inspecteur middels een zogenaamde 0-meting de bestaande toestand in kaart gebracht. Alle reeds aanwezige schades en scheurvormingen in het gebouw zijn hierbij geïnventariseerd en vastgelegd in een rapport. 

Ten behoeve van het aanvragen van de omgevingsvergunning zijn sloop tekeningen, bouwkundige tekeningen en een constructieberekening opgesteld en zijn alle benodigde bouwkundige aanpassingen in kaart gebracht.

Tijdens de uitvoeringsfase heeft Intures toezicht gehouden op de sloop- en bouwkundige werkzaamheden en dan met name controle op de instandhouding en de constructieve veiligheid van de kerk.
 

Reacties

Gerelateerd