Renovatie bezinkbasin 23

Tata Steel IJmuiden, Oxystaalfabriek 2

Renovatie bezinkbasin 23

In opdracht van TATA Steel heeft Intures de staat van onderhoud van bezinkbassin 23 van Oxystaalfabriek 2 in kaart gebracht. Aanleiding hiervoor is geweest dat er tijdens onderhoudswerkzaamheden watervoerende scheuren zijn aangetroffen in de bodem van het bassin.
Omdat het betreffende bassin een primair onderdeel is van het productie proces was de tijdsdruk groot. Om het bassin zo snel mogelijk, en op een verantwoorde manier, weer in bedrijf te nemen is de binnenzijde van het bassin middels een 3D-laserscan volledig in kaart gebracht. Allereerst zijn er noodreparaties uitgevoerd zodat er “tijd” is gecreëerd om de engineering en de aanbesteding op te pakken om uiteindelijk een duurzame reparatiemethode te bewerkstelligen.
De duurzame reparatie van het bassin bestaat uit het aanbrengen van een nieuwe staalvezel verstrekte betonvloer voorzien van traditionele wapening (hybridebeton). Voor het herstellen van de omlooprand is gekozen voor het aanbrengen van een cementgebonden reparatiemortel (MC-RIM Protect).
Om vast te kunnen stellen of de nieuwe betonvloer, welke onder afschot moest worden aangebracht, voldoet aan de in de aanvraagspecificatie gestelde dikte is naderhand een tweede 3D- laserscan uitgevoerd en zijn beide scans met elkaar vergeleken. Door het maken van doorsnedes is eenvoudig te controleren waar de nieuwe vloer in vorm afwijkt van de bestaande vloer.
Bij dit project heeft Intures de gehele projectfasering doorlopen, vanaf inspectie tot en met de oplevering.

Reacties

Gerelateerd