Opstellen diverse meerjarenonderhoudsplannen conform NEN 2767

VvE-beheerders, Gemeente Amsterdam, Ymere, TATA Steel, Woonstichting de Key, Afval Energie Bedrijf Amsterdam

Opstellen diverse meerjarenonderhoudsplannen conform NEN 2767

Intures heeft voor diverse opdrachtgevers conditiemetingen (conform de NEN 2767 methodiek) uitgevoerd en vervolgens een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit om inzicht te verschaffen in de benodigde onderhoudsmaatregelen en -kosten op korte en lange termijn teneinde een pand in stand te houden.
Hierbij zijn onderhoudsplannen voor een veelvoud aan gebouwsoorten uitgewerkt, van woongebouwen tot parkeergarages en industriële (dienst)gebouwen. De onderhoudsplannen hebben hier gediend voor uiteenlopende doeleinden. De meeste plannen zijn opgesteld om simpelweg inzicht te verschaffen in de benodigde periodieke budgetreserveringen voor onderhoud. Daarnaast zijn veel plannen opgesteld om de periodieke servicekosten voor gebruikers te bepalen. Tevens zijn er onderhoudsplannen opgesteld om vastgoedeigenaars handvatten te bieden bij de afweging om te (her)investeren in vastgoed of juist af te stoten.

Reacties

Gerelateerd