Begeleiden onderzoek loodmenie Wielgraver 22, 61 en 71

Tata Steel IJmuiden, GSL

Begeleiden onderzoek loodmenie Wielgraver 22, 61 en 71

Loodmenie is een giftige stof welke slecht is voor mens en milieu. Vroeger werd deze stof vaak gebruikt ter conservering van het staal zodat het staal niet ging roesten. Deze stof is veel gebruikt bij de wielgravers van de Grondstoffen logistiek en bij verschillende andere constructies binnen TATA Steel.
Aan Intures de taak om de diverse constructiedelen te onderwerpen aan een inspectie om vast te kunnen stellen of het staal inderdaad loodmenie bevat. Bovenop de laag loodmenie zijn vaak meerdere lagen conservering aangebracht die door middel van een verfschraper laag voor laag moeten worden afgeschraapt. Als de oranje loodmenie wordt gevonden wordt er een monster van genomen en opgestuurd naar het laboratorium van TATA.
Wanneer is vastgesteld dat het inderdaad om loodmenie gaat dient een vervolg plan te worden opgesteld om het giftige middel te verwijderen.

Reacties

Gerelateerd