Conditiemeting en rapportage diverse gymzalen

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord

Conditiemeting en rapportage diverse gymzalen

Middels een visuele opname op locatie is de conditie van de gebouwelementen en technische voorzieningen (E-W-B) bepaald. De elementen zijn weergegeven conform NL-Sfb classificatie en de conditie is bepaald aan de hand van de NEN 2767 methodiek. Op basis van de conditiemeting is het mogelijk om op een objectieve manier een juiste inschatting te maken van budgetten die gepaard gaan met vervangingsinvesteringen en revisies. Tijdens de inspectie is tevens gekeken naar zaken die buiten het reguliere onderhoud vallen maar wel invloed (kunnen) hebben op de exploitatiekosten van de gebouwen. Hierbij valt te denken aan: energieverbruik, vaste sportvoorzieningen, duurzaamheid, (brand)veiligheid, hygiëne en gebruiksgemak.

Reacties

Gerelateerd