Herindeling bestaande kantoren en laboratoria

ADM Cocoa

Herindeling bestaande kantoren en laboratoria

Om de mogelijkheden van een uitbreiding te kunnen afwegen heeft Intures allereerst alle bestaande kantoorgebouwen, laboratoria en magazijnen bouwkundig in kaart gebracht. Hiervoor is de bestaande toestand nauwkeurig ingemeten en zijn zogenaamde “as-built” tekeningen gemaakt. Aan de hand van de nieuw vervaardigde bestaande tekeningen is een faseringsplan gemaakt en zijn alle consequenties voor de gewenste verbouwing in kaart gebracht. Uiteindelijk is voor 4 gebouwen een verbouwingsplan opgesteld waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de gebruikers zodat deze zo min mogelijk overlast ondervonden. Voor een efficiënte verwerking en begeleiding van het tekenwerk is gebruik gemaakt van “outplacement” van Intures-medewerkers. Naast het realiseren van de verbouwingstekeningen is tevens het CAD-archief gestandaardiseerd en is, middels een CAD specificatie, een goede basis aangelegd voor het opstellen van toekomstige tekeningen.

Reacties

Gerelateerd