Funderingsonderzoeken diverse woongebouwen

Woningcorporatie Ymere

Funderingsonderzoeken diverse woongebouwen

In opdracht van woningcorporatie Ymere heeft Intures ism Nebest Adviesgroep funderingsonderzoeken uitgevoerd voor diverse op houten palen gefundeerde woongebouwen. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de haalbaarheidsonderzoeken voor verkoop van sociale huurwoningen. De onderdelen van het onderzoek zijn hierbij uitgevoerd conform de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoeken.Teneinde de funderingskwaliteit en bijbehorende handhavingstermijn te bepalen heeft Intures diverse fase 1 onderzoeken uitgevoerd. Bij de fase 1 onderzoeken is met behulp van o.a. visuele inspectie, lintvoeg- en vloerveldwaterpassing bepaald of de fundering voldoende kwaliteit/draagkracht bezit om uitgesloten te worden van een fase 2 onderzoek. Bij enkele complexen bleek de funderingskwaliteit (verdacht) ontoereikend te zijn, waarna een fase 2 onderzoek is ingezet. Bij het fase 2 onderzoek zijn de funderingen open gegraven om de houten palen bloot te leggen en nader te onderzoeken d.m.v. bemonstering. Enkele palen bleken dusdanig aangetast te zijn door bacteriën en schimmels dat de fundering diende te worden ingedeeld in klasse 3 of 4, met een bijbehorende handhavingstermijn van minder dan 15 jaar. Omdat volgens het convenant een minimale handhavingstermijn van 25 jaar wordt geëist zijn enkele complexen niet in aanmerking gekomen voor splitsing en verkoop.

Reacties

Gerelateerd