Controle scheefstand bezinkbassin Crown van Gelder

Crown van Gelder

Controle scheefstand bezinkbassin Crown van Gelder

Crown van Gelder is een papierfabriek te Velsen-Noord. Ten behoeve van het reinigen van proceswater staan er een aantal bezinkbassins op het terrein. Het vermoeden was dat een van deze bassins verzakt was waardoor het draaimechanisme van de bassin scheef draait. Intures is benaderd om een 3D-scan te maken om zo te kijken of dit vermoeden juist is.

Met behulp van een 3D scanner is de staal- en betonconstructie van het bezinkbassin in kaart gebracht. De 3D-scan data is nauwkeurig geanalyseerd van waar uit geconcludeerd kon worden dat de betonconstructie niet verzakt was. Er was echter wel een scheefstand van de staalconstructie van het draaimechanisme waarneembaar. Door deze scheefstand lopen de sleepblokken van het draaimechanisme aan waardoor er een versnelde slijtage plaatsvindt.

Op basis van de inspectiegegevens heeft Intures een onderhoudsadvies uitgebracht.

Reacties

Gerelateerd