Optimaliseren onderhoudsinspecties Tata Steel

Tata Steel IJmuiden, diverse werkeenheden

Optimaliseren onderhoudsinspecties Tata Steel

Intures voert in opdracht van TaTa Steel diverse bouwkundige en civieltechnische veiligheidsinspecties uit op de site in IJmuiden. De inspecties hebben betrekking op de bouwkundige en civiele elementen van fabrieksgebouwen en installaties. Het zwaartepunt van de inspecties ligt bij de veiligheidsbeoordeling van draagconstructies en trappen, leuningen en bordessen. De beoordeling van de elementen geschied volgens de risicogestuurde benadering van Fine&Kinney. Met deze manier van beoordelen wordt een prioritering gemaakt in de elementen welke vanuit risico overweging het eerst onderhoud behoeven. Om de resultaten van de veiligheidsinspecties te allen tijde te kunnen benaderen worden deze geborgd in een zelf ontwikkelde online database (www.mainvisio.com) welke tevens als inspectietool wordt gebruikt.

Reacties

Gerelateerd