Amoveren voormalig pompgebouw PWN te Bloemendaal

PWN Velserbroek

Amoveren voormalig pompgebouw PWN te Bloemendaal

In opdracht van PWN heeft Intures het verwijderen van een oud pompgebouw georganiseerd. De pomp die de regio in het verleden van water voorzag, is nu vervangen door een nieuwe hydrofoor en daarmee bleef de oude pomp buiten gebruik. Echter stond het oude pompgebouw naast een monumentaal pand en voor een gedeelte in het duin. Om te voorkomen dat de monumentale belending zou worden beschadigd heeft Intures de sloopwerkzaamheden grondig voorbereid. Het stuk grond waar het gebouw op stond valt onder een zogenaamd “beschermd dorpsgezicht”. Binnen dit project heeft Intures diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals het opstellen van een 0-meting van de bouwkundige staat, het vervaardigen van een monitoringsplan, het opstellen van tekeningen en het houden van toezicht op de sloopwerkzaamheden.

Reacties

Gerelateerd