3D scan rollenbaan gietmachine

Tata Steel IJmuiden, Oxystaalfabriek 2

3D scan rollenbaan gietmachine

Op TATA steel worden de staal plakken die uit de gietmachine komen over een baan afgevoerd voor transport. De gietmachine had een gietbeperking waardoor niet alle plakafmetingen gegoten konden worden. Dit probleem zat hem vermoedelijk in de afvoerbaan. De afvoerbaan van de staalplakken bestaat uit een staalframe met daarop rollen waarover de plakken rollen. Na een inspectie werd duidelijk dat de fundering van de rollenbaan op enkele plekken in een slechte van onderhoud verkeerde. Als vervolg hierop is er een 3D-scan uitgevoerd om de fundatie te controleren.

Middels de 3D-scan data werd visueel inzichtelijk dat de rollen ter plaatse van waar de fundatie en het staalframe in slechte staat verkeerde niet op de juiste hoogte lagen.
Door deze marginale scheefstand schoof de staalplak die over de rollenbaan rolde naar één kant van de rollenbaan. Hierdoor kwam de staalplak aan het einde van de rollenbaan tegen de geleiders aan waardoor het enkel mogelijk was smallere plakken te gieten.

Aan de hand van de 3D-scan data zijn de afwijkende rollen bijgesteld waarna er een controle 3D-scan is uitgevoerd om de werkzaamheden te controleren. Dit is herhaald tot dat de gietbeperking verholpen was. Momenteel is TATA Steel weer in staat alle plakafmetingen te gieten zonder beperking.

Reacties

Gerelateerd