Op de foto zijn we bezig met een gelijktijdige hijsactie van vijf kranen. Hierbij wordt er rails, met een lengte van 90 meter, op de baan gehesen. Vervolgens wordt de rails gefixeerd en afgemonteerd.

Tijdens het voortraject van de renovatie van de kraanbaan zijn er een aantal inspecteurs op locatie geweest voor een onderhoudsinspectie. Hierbij was ook de technische meetdienst aanwezig voor de uitlijning van de kraanbaan en kraanrails. Bij de inspectie is de gehele kraanbaan ingemeten en in kaart gebracht hoe de constructie moet worden uitgelijnd voordat de hal weer in bedrijf kan worden genomen.

Tijdens het project heeft Intures ook inspecties uitgevoerd nadat de oude rails is gedemonteerd, waarbij wordt gelet op hetgeen wat tijdens eerdere inspecties niet kon worden waargenomen.

Het project verloopt volgens schema en is in afrondende fase.