Missie & visie Intures

"Intures heeft als bedrijf een 17 jarige geschiedenis op het gebied van engineering en onderhoudsbeheer en is actief in zowel de industriële- als vastgoed sector"
150_missie-visie_zoom

Intures staat voor kwaliteit en innovatie, heeft een continue drang om te verbeteren en wil haar  dienstverlening op het hoogst haalbare niveau brengen om zichzelf te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Intures gelooft in het maken van producten die de opdrachtgever optimaal ondersteunen bij het beheer van zijn assets. In die hoedanigheid heeft Intures een jarenlange ontwikkeling doorgemaakt op gebied van industrieel onderhoud en heeft zich uiteindelijk gespecialiseerd in levensduur verlengend- en voorspellend onderhoud. Een tak van sport die veel vraagt van onze organisatie en medewerkers als het gaat om veiligheid, opleiding, communicatie en vooral beleving. De kracht van Intures wordt ingegeven door het enthousiasme en kennis van haar medewerkers en de drive om zichzelf met elk project weer te bewijzen maar vooral te verbeteren. 

Intures heeft als doelstelling om een dienstverlener te zijn waarbij op strategisch en tactisch niveau maintenance, inspectie- en assetmanagement services zullen worden aangeboden. Onze dienstverlening is niet beperkt  tot de operationele processen maar  zal zich in toenemende mate richten op strategisch en tactisch beheer. Hierbij zal worden gestuurd op de beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de assets met een continue focus op het verlagen van life cycle costs (LCC).