Richard is onze nieuwe stagiair. Hij stelt zich even kort voor. Verder gaat hij vertellen hoe hij met zijn onderzoek Intures verder gaat helpen.

Mijn naam is Richard Pureveen, ik ben 20 jaar en ben student Technische Bedrijfskunde aan Inholland in Alkmaar. Intures is mijn 2e stage opdrachtgever tijdens mijn studie. Ik ben via Casijn in contact gekomen met Intures en we waren beiden meteen enthousiast. 

 

Vanuit Intures werd aan mij gevraagd om naar de planning te kijken. Uit gesprekken kwam naar voren dat efficiëntie bij het inplannen van werkzaamheden verhoogt kan worden en dat er behoefte was aan inzicht van de knelpunten bij het plannen.  

 

Na enig vooronderzoek kwam ik erachter dat Intures, sinds het ontstaan, de laatste 25 jaar een snelle groei heeft doorgemaakt en dat is te merken bij het inplannen. Een groter bedrijf vraagt om een andere structuur. Na literatuuronderzoek en overleg met Intures is het onderzoek afgebakend tot: onderzoek naar het kosteneffectief verhogen van de efficiëntie van het planningsproces door de verspillingen in het proces te verminderen. Met verspilling worden alle activiteiten in het planningsproces bedoelt die geen meerwaarde hebben.  

 

Vervolgens ben ik het onderzoek gestart door mensen binnen de organisatie te spreken. Door middel van interviews probeer ik mensen binnen de organisatie uit te leggen waarom ik onderzoek doe en ik probeer zo betrouwbaar mogelijk onderzoek te doen binnen de beschikbare tijd. De interviews zelf pak ik probleem zoekend aan. Ik laat mensen hun verhaal doen over hoe ze bepaalde zaken aanpakken en waarom. Vooral het achterliggende idee wil ik in kaart brengen. 

 

Het interviewen zelf is me goed bevallen. Dat komt doordat de mensen hier klaar staan voor je en nemen de tijd om mij verder te helpen. Dat werkt erg prettig. Tuurlijk moet ik tijdens mijn onderzoek zelfstandig werken, maar als je de mensen benaderd krijg je wel de juiste informatie makkelijk binnen. Hierdoor voel ik mij ook onderdeel van het team en serieus genomen, omdat kritisch met mij wordt meegedacht. Ik heb ook de indruk dat mijn input gewaardeerd wordt.   

 

Uiteindelijk willen we toe naar een efficiënt planningsproces dat binnen de structuur van het bedrijf past. Vanuit de literatuur ben ik nu op zoek naar een gewenste situatie. In een uiterst optimale situatie zijn er geen verspillingen in het proces. De gewenste situatie ga ik naast de huidige situatie leggen. Hieruit zal een ‘gap’ ontstaan. De uitdaging dan zal zijn om deze gap te verkleinen en op basis daarvan aanbevelingen doen. Deze aanbevelingen zal ik in een implementatieschema presenteren en aangeven hoe deze passen binnen het bedrijf. De oplossing moet wel bij Intures en haar cultuur passen.