Monumentenzorg

"Het beheren en onderhouden van monumentale panden is een discipline waarbij specialistische kennis nodig is"
slide_7

Kerken, woonhuizen, molens, boerderijen en kastelen kunnen door hun schoonheid, of door hun wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis, uniek en waardevol zijn voor ons land. Hierom kunnen onroerende zaken die voldoen aan de criteria worden beschermd als rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijke monument en als beschermd stads- of dorpsgezicht. Denk daar bij aan kennis van restauratie, maar ook van historische kennis (betekenis en waarde van het monument) en van aangepast (ver)bouwen. Daarnaast behoort het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden ook tot het beheren en onderhouden van het monument.

Intures heeft deze expertise om eigenaren en gebruikers van monumentale panden integraal te ondersteunen in het behouden van het erfgoed voor huidige en toekomstige generaties. Op het gebied van monumentenzorg kunnen wij de volgende diensten bieden:

 • onderzoek financieringsmogelijkheden
 • inspecteren van het pand en opstellen inspectierapport
 • tekening opzetten van bestaande situatie waarin de geconstateerde gebreken staan aangegeven
 • opstellen van een restauratie-, instandhouding- of onderhoudsplan
 • tekening opzetten van nieuwe situatie
 • opstellen van de begroting
 • verzorgen aanvraag subsidie, lening of belastingvoordeel
 • verzorgen van de aanvraag Monumentenvergunning
 • coördineren aanbestedingstraject
 • directievoering / bouwbegeleiding uitvoeringsfase
 • coördinatie/afstemming met betrokken partijen (overheden, aannemer, opdrachtgever)