Haalbaarheidsonderzoek verkoop van vastgoed

"Intures kan voor u een haalbaarheidsonderzoek organiseren en uitvoeren, wanneer u de kans van slagen van een (her)ontwikkeling wilt weten"
slide_7

Veel vastgoedeigenaren heroriënteren zich momenteel op het beheer van hun vastgoed. Bij ontwikkeling van conceptplannen is het verstandig om te achterhalen wat de positieve en negatieve (financiële ) consequenties zijn. Intures kan voor u een haalbaarheidsonderzoek organiseren en uitvoeren, wanneer u de kans van slagen van een (her)ontwikkeling wilt weten. Wij ontwikkelen scenario’s waarmee de haalbaarheid van ideeën en plannen wordt bepaald en getoetst aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de opdrachtgever. De haalbaarheid c.q. het investeringsadvies wordt bepaald aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • funderingsonderzoek
  • installatiekeuringen
  • toetsing bouwbesluit en wet- en regelgeving
  • toetsing brandveiligheid (BGB)
  • asbestinventarisatie
  • energetische maatregelen en verbeteren energieprestatie
  • conditiemeting NEN 2767 en opstellen meerjaren onderhoudsbegroting
  • verkoop bevorderende maatregelen
  • splitsingstekeningen

Naast het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek kan Intures ook de hierop volgende bouwfasen/-trajecten begeleiden. Denk hierbij aan het verkrijgen van vergunningen, het opstellen van (voorlopig en definitief) ontwerp, bestekschrijven, aanbesteden en coördinatie van de uitvoering.