Detailinspecties

"het uitvoeren van inspecties, keuringen en het maken van rapporten"
detailinspectie

De reden en noodzaak voor het uitvoeren van en detailinspectie is heel divers. De inspectie zelf varieert vaak in moeilijkheidsgraad afhankelijk van de locatie van de te inspecteren onderdelen en het doel wat men met de inspectie wenst te bereiken.

Redenen voor detailinspectie:

  • Al dan niet verklaarbare storingen
  • Eerdere systeeminspectie wijst uit dat een detailinspectie nodig is
  • Onverklaarbaar faalgedrag of afwijkend degradatieproces
  • Engineering vereist meer kennis over de samenstelling van objecten
  • Aanleiding vanuit FME(C)A of systeeminspectie waarbij monitoring vereist is

Omdat een detailinspectie intensiever is en soms zelfs vereist dat materiaal wordt verwijderd, is het van groot belang om vooraf samen met de opdrachtgever de doelstellingen te bepalen en dit te vatten in een gedetailleerd inspectieplan. Een goed inspectieplan voorkomt dat onnodige zaken worden geïnspecteerd waardoor kosten worden voorkomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met alle benodigde voorzieningen waardoor verrassingen tijdens de uitvoering tot een minimum zijn gereduceerd.

Een detailinspectie draagt bij aan de kennis over de assets welke beheerd moeten worden waarbij het van belang is een zo voorspelbaar mogelijk onderhoudsverloop vast te leggen. Hierbij kunnen verborgen faaloorzaken worden achterhaald en onverwachte en hoge onderhoudskosten voorkomen.

De ervaren inspecteurs van Intures zijn opgeleid om een gedegen analyse te doen en hieraan een duidelijk advies te koppelen. Zij hebben daarbij de beschikking over alle benodigde apparatuur om metingen en analyses grondig uit te voeren aan beton, staal, en mechanische installaties. Daarnaast weten zij als geen ander wat het belang is van een snelle en gedegen inspectie om uw bedrijfsprocessen te garanderen.