Brandveiligheid

"Onze brandpreventiedeskundige heeft de nodige kennis om een passend advies te geven"

Eigenaren en toekomstig eigenaren van vastgoed zijn, tijdens verbouw of voorafgaand aan nieuwbouw, gebonden aan alle van toepassing zijnde bouw- en gebruiksvoorschriften welke staan omschreven in het nieuwe Bouwbesluit 2012. Onze brandpreventiedeskundige heeft de nodige kennis om een passend advies te geven op het gebied van:

  • Wet- regelgeving
  • Bouwkundige brandpreventie
  • Brandbeveiligingsinstallatie
  • Brandbestrijdingsmiddelen
  • Noodverlichting en vluchtroutes
  • Voorlichting geven over brandpreventie
  • Bereikbaarheid en hulpverlening